LA JUNTA - El cercle

Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
Your address will show here +12 34 56 78
LA JUNTA

President

Josep Fèlix Bentz

Conservador

Carles Nadal Borràs

Cap de Protocol i Relacions Institucionals

Joan Abelló Joanpere

Vice-President

Joan B. Capella Arrufi / Jordi Rollán Lahoz

Relació amb el soci

Josep Bussalleu Boada (imatge) Correu electrònic + petit texte

Relacions Internacionals

Siegfried Blume Schnitzer

Tresorer i comptador

Antoni Serés Figueras

Música

Helena Bayo Delgado (imatge) Correu electrònic + petit texte

Logística

Pere Novell Blanco