La Biblioteca - El cercle

Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
Your address will show here +12 34 56 78
LA BIBLIOTECA
La consulta del nostre fons és oberta a tothom.
Horari de dilluns a dijous de 16 a 19h. i hores convingudes. Es recomana que abans de la consulta es contacti telefònicament o per correu electrònic.
El Cercle ofereix la possibilitat de poder consultar el seu arxiu històric i llibres de tota mena, especialment de contingut artístic.

L’arxiu té com a objectiu donar a conèixer el fons documental que conserva la institució i juntament amb la biblioteca, ser un espai de referència pels investigadors de la història de l’art català, especialitzats en l’estudi dels últims anys del segle XIX i del segle XX. 
L’arxiu conserva un conjunt de documents que conformen la història de l’entitat –estatuts, llibres d’actes de juntes directives i de juntes generals, fitxes de socis, fotografies…- material relatiu a l’activitat de l’entitat des del seu origen l’any 1881, el qual reflecteix que tot i ser una societat d’esbarjo, va tenir un important interès per la societat barcelonina, incidint en les iniciatives de la nostra ciutat i en general en la cultura i en l’art de Catalunya.

La biblioteca es va crear el 1883, gairebé alhora que l’entitat, i ha anat creixent. Importants personatges membres de l’entitat van ser bibliotecaris i per tant al llarg dels anys ha anat aconseguint un patrimoni interessant.

La biblioteca sempre s’ha considerat una de les seccions més importants de l’entitat. Hi destaca la part d’hemeroteca, que tot i no comptar amb col·leccions completes, conserva revistes dels últims anys del segle XIX i el primer terç del XX catalanes, espanyoles i europees, d’interès per la recerca del Modernisme i el Noucentisme.
En són un exemple:
Álbum Salon, Art, Arts i Bells Oficis, El Año Artístico, Forma, Goya, Hispania, Ilustració Catalana, La Ilustración Artística, La Ilustración Española y Americana, Materiales y Documentos de Arte Español, Museum, Pél i Ploma, Vell i Nou, … Art d’eglise, Art et décoration, Connaissance des arts, Figaro illustré, Figaro salon, Gazette des beaux-arts, L’art décoratif, L’art et les artistes, L’art vivant, L’assiette au beurre, L’illustration, L’oeil, Le monde illustré, Le rire, Museum, Paris illustré, Plaisir de France, Revue de l’exposition universelle de 1889, Revue des arts décoratifs, Revue illustrée, The Studio, …

Academy Architecture, Art News, Colour, The Artist, The Burlington Magazine, The Century Magazine, The Connoisseur. Year book, The Studio, …

Der architekt, Deutsche kunst und dekoration, Die kunst für alle, Fliegende blätter, Jugend, Meister der farbe, Pan, Simplicissimus,…

Domus, L’illustrazione italiana.

La biblioteca consta d’uns 8000 volums, i accepta donacions d’institucions i de particulars especialment si són de contingut artístic. Durant aquests últims anys s’ha vist ampliada amb gran nombre de volums la majoria procedents de donacions.